ขั้นตอน          รายละเอียดการปฏิบัติ            กำหนดวัน
    1.นำผู้ปกครองชมโรงเรียน     1.1 แจกเอกสารแนะนำโรงเรียน
    1.2 พาชมบรรยากาศบริเวณโรงเรียน และบรรยากาศห้องเรียนเฉพาะชั้น 1
    1.3 นัดฟังนโยบายและแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน
    ทุกวันทำการ
    2.ฟังนโยบายและแผนการเรียน
    การสอนของโรงเรียน
    2.1 นำเสนอนโยบายวิถีชีวิต ข้อมูลประวัติโรงเรียนรวมถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน
    2.2 โทรสอบถามติดตามผลเพื่อให้เข้ามายื่นใบสมัคร
    ทุกวันพฤหัส
    (09.00 น. - 10.30 น.)
    ทุกวันพฤหัส
    3.ยื่นใบสมัคร     3.1 รับใบสมัครและตรวจสอบเอกสาร
    3.2 พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร
    3.3 โทรนัดสัมภาษณ์
    ทุกวันทำการ
    หลังจากพังนโยบาย
    4.ทดสอบและสัมภาษณ์     4.1 ทดสอบเด็กเบื้องต้นเพื่อแยกเด็กปกติ กับเด็กพิเศษ
    4.2 สัมภาษณ์ผูัปกครองเพื่อศึกษาพื้นฐานทางครอบครัว
    4.3 พิจารณาผลการทดสอบและการสัมภาษณ์
    4.4 ประกาศผลการสมัครพร้อมโทรแจ้งผู้ปกครอง
    ทุกวันพฤหัส
    ภายใน 1 สัปดาห์
    5.ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่าย     5.1 จัดชั้นเรียน
    5.2 ลงทะเบียนและทำบัตรประจำตัวนักเรียน
    5.3 ชำระเงินค่าเทอม
    5.4 สั่งซื้อของใช้แรกเข้า
    5.5 แนะนำห้องเรียนและครูประจำชั้น
    ภายใน 1 สัปดาห์
    หลังประกาศผล
    6.เข้าเรียนและปฐมนิเทศน์     6.1 ส่งเด็กเข้าห้องเรียน
    6.2 ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองใหม่
    6.3 ติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลจนหมดภาวะเด็กใหม่
    วันเปิดเรียน
    ตลอดภาวะเด็กใหม่
 
หมายเหตุ:
          ผู้ปกครองควรนำสำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา(3ชุด)
          สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา/มารดา (3 ชุด)
          สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร (3ฉบับ)
          เอกสารทางการศึกษา (เช่น ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.1,ปพ.4,ปพ.6,ปพ.8)
          รูปถ่ายผู้ปกครอง/นักเรียน (ขนาด 1นิ้ว จำนวน 3 รูป)

 
- หนังสือพิมพ์ข่าวสด
- หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- เดลินิวส์ | อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์
- ประถมศึกษา ปทุมฯ 1
- ประถมศึกษา ปทุมฯ 2
- เขตมัธยมศึกษา 4
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สมัครครู ค้นหาครู

โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

59 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 021912965 หรือ 0863557036 fax 021912966 Email napatsornnatthanon@hotmail.com | เจ้าหน้าที่เว็บไซต์
เว็บไซต์โดย: Schooljob สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์