ผลการแข่งขันของโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ “ทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2556”

รายการ

รางวัล

ผู้เข้าแข่งขัน

หมายเหตุ

อัจฉริยภาพ ป.4 – 6

เหรียญทอง

ด.ช.ธฤต

สินสุนทร

ตัวแทนจังหวัด

Science  Show ป.4 – 6

เหรียญทอง

ด.ช.ภัทรพงศ์

ด.ญ.ทิพย์วิภา

ด.ช.นราทร

นิ่มน้อย

ปัญญา

แจ้งสว่าง

ตัวแทนจังหวัด

โครงงาน ประเภททดลองป.4 – 6

เหรียญทอง

ด.ช.ภัทรเมธ

ด.ช.เจตนิพัทธ์

ด.ช.นันทพงศ์

บึงโมก

จงใจหาญ

เครือตา

 

อ่านทำนองเสนาะ ป.1 – 3

เหรียญทอง

ด.ญ.เกตสิรี

ชัยยอง

 

อ่านจับใจความ ป.4 – 6

เหรียญทอง

ด.ญ.ยวิญฐา

ชุนสอาด

 

มารยาทไทย ป.4 – 6

เหรียญทอง

ด.ญ.อัญศรันย์

ด.ช.พศวีร์

นวฉันทอังกูร

แสนสุข

 

เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3

เหรียญทอง

ด.ญ.ชนน์ณภัทร

พามา

 

จัดสวนถาดแห้ง ป.4 – 6

เหรียญทอง

ด.ช.เขตตะวัน

ด.ช.นิธิกร

ด.ช.จิรเมธ

รุ่งแสง

คำรังสี

จันใด

 

เล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

เหรียญเงิน

ด.ช.กฤติกร

วิชัยวัฒนา

 

มารยาทไทย ปฐมวัย

เหรียญเงิน

ด.ช.ต่อตระกูล

ด.ญ.กุลณัฐฐา

สุทธิพงษ์

อรุณกรพสุรักษ์

 

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ป.4 – 6

เหรียญเงิน

ด.ช.สิทธิพล

ด.ช.ภูสิทธิ

ทิพย์สุวรรณพร

ศรีประโคน

 

คำคม ป.1 – 6

เหรียญเงิน

ด.ญ.รัญธิดา

ด.ช.ธนภัทร

ปรีดาจิตร์

ลิ้มย้ง

 

มารยาทไทย ป.1 – 3

เหรียญเงิน

ด.ญ.สุปวีณ์

ด.ช.ทรงพล

กันทะวงศ์

อุทาภักดี

 

อ่านทำนองเสนาะ ป.4 – 6

เหรียญเงิน

ด.ญ.อภิรดา

โนนฤชา

 


เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2557 | อ่าน 2100
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

       
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
 
ผลการแข่งขันของโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ “ทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2556”
23/1/2557
เปิดอ่าน 2100
 
น้องนันท์นภัส เปรื่องปราช
น้องสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นป.3
23/1/2557
เปิดอ่าน 1338
 
รับสมัครครูสอนภาษาจีน/ recruitment for chinese teacher
สอนเด็กนักเรียนในระดับชั้น ประถม-มัธยม ถ้าสนในติดต่อที่เบอร์ 021912965/ 0863441763 email: napatsornnatthanon@hotmail.com Teaching chinese to a student in elementary level and lower secondary level. If you are interested, please contract Tel. 021912965/ 0863441763 email: napatsornnatthanon@hotmail.com
6/12/2556
เปิดอ่าน 1539
 
 
     
 
- หนังสือพิมพ์ข่าวสด
- หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- เดลินิวส์ | อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์
- ประถมศึกษา ปทุมฯ 1
- ประถมศึกษา ปทุมฯ 2
- เขตมัธยมศึกษา 4
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สมัครครู ค้นหาครู

โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

59 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 021912965 หรือ 0863557036 fax 021912966 Email napatsornnatthanon@hotmail.com | เจ้าหน้าที่เว็บไซต์
เว็บไซต์โดย: Schooljob สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์